Nyheder

Mary hjælper voldsramte kvinder

Hvert år udsættes omkring 28.000 dan-ske kvinder for vold fra deres part-ner, og i gennemsnit 24 af disse kvin-der mister livet. I et forsøg på at skabe opmærksomhed om voldsramte kvin-der har kronprinsesse Mary besluttet, at hendes fond, Mary Fonden, skal arbejde mod vold i hjemmet.

Med en række initiativer vil fonden sætte fokus på kvinderne og deres børn både i de "nære omgivelser og samfun-det som helhed", som det hedder i en pressemeddelelse. De nærmere detaljer offentliggøres i næste uge på et pres-semøde på Kvindehjemmet i København.

Mary Fonden blev stiftet i 2007 og skal fremme tolerancen over for forskellighed og hjælpe mennesker, der er socialt isolerede. Fonden havde, da den blev stiftet, en kapital på 73,6 millioner kroner, som stammer fra en række fonde.