Nyheder

Strejken koster sygehuse milliard

Sygeplejerskernes og de andre sundheds-ansattes strejke har i konfliktens før-ste seks uger kostet sygehusene om-kring en mia. kr. Tabet ved de hundred-tusindvis af aflyste undersøgelser og behandlinger er endnu større, men med i regnestykket hører de penge, der er sparet på løn, som de strejkende ikke har fået. Det skriver JydskeVestkysten.

De syddanske sygehuse har tilsammen tabt en produktion på 300 millioner kroner og har omvendt sparet 100 millioner kroner i løn, lyder økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen bedste skøn.

Første overblik over prisen

Det er ud fra nøgletallet, der siger, at Region Syddanmark udgør en femtedel i regionernes økonomi, at samtlige danske sygehuse tab kan gøres op til omkring en milliard kroner. Det er første gang, det har været muligt at danne sig et skøn over konfliktens økonomiske konsekvenser.

Tabet opstår, fordi sygehusene i konfliktens seks uger har haft de samme faste omkostninger som til daglig - altså minus lønnen til de strejkende. Sygehusene kører så at sige på fuld damp - bare uden de mange aflyste undersøgelser og behandlinger.

Milliarden på bordet

Tabet af produktion til en værdi af en milliard kroner kommer på bordet, når Dansk Regioner og finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) meget snart begynder på de årlige forhandlinger om regionernes økonomi.

Danske Regioner mener, at det er billigere at afvikle den lange strejkekø over længere tid, når der er plads på de offentlige sygehuse, end at gøre det hurtigt til dyrere priser på private hospitaler.