Nyheder

Krig på kniven før ny forhandling

Tonen var langt fra forsonlig inden Sundhedskartellet og Danske Regioner mødtes her til eftermiddag i et sidste forsøg på at få stoppet konflikten på landets sygehuse og få en overenskomst-aftale på plads for sygeplejersker, bioanalytikere og jordemødre.

I weekenden såede regionernes formand Bent Hansen (S) tvivl om Sundhedskar-tellets reelle forhandlingsvilje, og i dag svarede Sundhedskartellets for-mand, Connie Kruckow igen med at stil-le spørgsmål ved regionernes fremtid, hvis aftalen ikke kommer i hus.

Forundret formand

Den melding undrer Bent Hansen såre.

"Jeg er dybt forundret. Når man begrunder at bruge den slags udtryk, så kunne jeg bruge tilsvarende udtryk i forhold til Sundhedskartellets position i forhold til de øvrige lønmodtagergrupper. Det tror jeg hverken Sundhedskartellet eller vi kommer særlig langt med. Man nedlægger jo heller ikke kommunerne, fordi de ikke kan få en aftale med pædagogerne," siger Bent Hansen.

Om de konkrete udsigter til en aftale med Sundhedskartellet på eftermiddagens møde siger Bent Hansen:

"Nu vil jeg se, hvad der kommer ud af det. Jeg vil sidde stille og lytte og se, om der er muligheder eller det bare er den rituelle stammedans. Jeg vil se, om jeg har noget at have en optimisme i," siger Bent Hansen,

Fremtiden står på spil

Ifølge Connie Kruckow er det såvel sundhedssystemet som regionernes fremtid, der står på spil.

"Som topforhandler vil jeg selvfølgelig gå efter at skabe et resultat. Og jeg går ud fra, at Bent Hansen vil det samme. Og så tror jeg også, at han skal tænke lidt over danske regioners fremtid. Hvis de ikke er i stand til at levere et forhandlingsresultat for den største medarbejdergruppe, må man spørge sig selv, om der ikke er noget, der begynder at overveje, hvordan regionernes fremtid ser ud," sagde Connie Kruckow.

Samtidig henviste hun til en gennemgang i Ugebrevet Mandag Morgen, der viser at private hospitaler og klinikker har massiv økonomisk fremgang - og udgør en væsentlig større andel af sundhedsvæsenet end hidtil antaget. Men selv om millioner af skattekroner fosser ned i de private pengetanke, så hemmeligholder de private sundhedsaktører deres omsætning, konstaterer ugebrevet.

Flugt fra det offentlige i fokus

Og netop flugten fra det offentlige til de private er i fokus ved dagens forhandlinger. Regionerne har udgifter i milliardklassen til vikarudgifter for at få dækket hullerne ind på hospitalsafdelingerne. De penge er i spil efter opfordring fra Connie Kruckow, men regionerne kræver, at Sundhedskartellets medlemmer er klar til at levere de ekstra timer som ansat i det offentlige.

"Vikarpengene svæver ikke frit i luften, vi bruger dem til at købe tid for," sagde Bent Hansen i weekenden.

Det er udbredt blandt eksempelvis sygeplejersker, at de arbejde på deltid i det offentlige og supplerer indtægten op med arbejde for et vikarbureau selv om arbejdet i nogle tilfælde foregår på det samme hospital. Men formanden for Sundhedskartellet, Connie Kruckow, kan ikke garantere, at der arbejdes mere.

"Vi kan flytte personale fra vikarbureauerne over i det offentlige. Men jeg kan ikke garantere, at det bliver til flere timer. Det vil jo være at stavnsbinde medlemmerne," siger Connie Kruckow. Sundhedskartellets forhandlingsleder står bastant fast på sit krav om 15 procent mere i løn over de næste tre år.

Hidtil har strejken betydet over 300.000 aflyste operationer, behandlinger og aftaler på landets hospitaler i slipstrømmen.