Nyheder

Fogh: Regeringen griber ikke ind

Statsminister Anders Fogh Rasmussen siger, at regeringen under ingen om-stændigheder har tænkt sig at gribe ind, nu hvor forhandlingerne igen er brudt sammen på sygehusområdet.

"Jeg opfordrer parterne til at finde en løsning, men regeringen har ingen som helst planer om at gribe ind. Det er jo en lovlig konflikt, som vi ikke vil blande os i. Det er jo sådan, som den danske arbejdsmarkedsmodel vir-ker," siger han til DR Nyheder.

Der er ikke udsigt til nye møder mel-lem Regionerne og og Sundhedskartellet.

"Jeg synes, det er meget beklageligt, at parterne ikke har kunnet nå en løs-ning, fordi det betyder, at konflik-ten kører videre til stor gene for de mange mennesker, der har planlagt ope-rationer og andre behandlinger på syge-husene," siger Fogh.