Nyheder

Trafikken stiger på broerne

Biltrafikken over Storebælts- og Øre-sundsbroen fortsætter med at stige. I første kvartal af 2008 passerede gen-nemsnitligt 22.481 biler Storebælts-broen pr. dag, hvilket er en stigning på 7,8 procent i forhold til 2007.

Over Øresund var væksten 16 procent, så den gennemsnitlige daglige biltra-fik voksede fra 13.829 til 16.046.

Togtrafikken mellem Danmark og Sverige har haft en endnu højere vækst, da 2,3 millioner rejsende krydsede broen i årets første tre måneder, hvilket er 17 procent flere end i fjor.

Over Storebælt er antallet af togpassagerer på samme tid vokset med 5,5 procent, så tallet nu er på 1,9 millioner.