Nyheder

Vadehavet stiger med stormskridt

Den globale opvarmning har ramt havet omkring Danmark og er skyld i, at vandstanden i Vadehavet er steget med flere centimeter i løbet af få årtier: Ifølge en ny rapport fra Kystdirek-toratet er middelvandstanden i Vade-havet steget med fire millimeter om året i perioden 1972-2007, mens den alene i perioden 1993-2003 er steget med cirka fem millimeter om året. Det svarer til fem centimeter på ti år.

Kystteknisk chef i direktoratet, Per Sørensen, vurderer, at det formentlig er menneskeskabte klimaforandringer, der får Vadehavet til at stige.

De første beviser

Dermed kommer Kystdirektoratet med et af de første konkrete beviser på, at den globale opvarmning er nået til havet omkring Danmark.

Udviklingen i Vadehavet afspejler ifølge Per Sørensen udviklingen i verdenshavene, hvor der også bliver målt stigende vandstande. Udviklingen følger også det internationale klimapanel IPCCs prognoser for fremtidige stigninger i verdenshavene. Ifølge IPCC vil den gennemsnitlige, globale stigning i vandstanden være to-seks millimeter om året frem til 2100.

"Vadehavet afspejler en global udvikling," siger Per Sørensen.

Vadehavet afspejler en global udvikling

Per Sørensen, Kystdirektoratet

Esbjerg ædes ikke op

Han understreger, at der i målingerne er taget forbehold for lokale vind- og vejrforhold, og at der derfor er "tale om reelle stigninger". Det skriver Berlingske Tidende.

Udviklingen bliver blandt andet forklaret med, at varme får vand til at fylde mere og dermed stige, ligesom globale, atmosfæriske ændringer også kan have betydning for vandstanden i Vadehavet. Ifølge Per Sørensen kan danske forskere bruge rapporten i deres arbejde med IPCC og oplyse panelet om, at "sådan forholder det sig i Danmark". Betyder det så, at der skal bygges anderledes omkring Vadehavet, og at Esbjerg bliver oversvømmet?

"Nej, det er overhovedet ikke sådan, at Vadehavet er ved at æde Esbjerg, eller at Vadehavet er ved at forandre sig fundamentalt," siger Per Sørensen: