Nyheder

Uvidenhed om Hizb ut-Tahrir

Mediernes omtale af Hizb ut-Tahrir afspejler på ingen måde den interesse, der er for organisationen, som arbejder for en islamisk stat, blandt indvandrerne i Danmark. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en undersøgelse i Ugebrevet A4 er det kun en procent, der er tilhæn-gere af organisationen. Samtidig er gruppen, der ikke ved, hvad de skal mene om Hizb ut-Tahrir, siden 2006 vokset fra 13 til 31 pct. Det samme gælder gruppen, der siger, de intet kender til Hizb ut-Tahrir - "totalt utroværdigt," siger ekspert.

Det er totalt utroværdigt, at så stor en gruppe siger, at den ikke kender noget til organisa-tionen, og man skal være varsom med at være lalleglad på grund af disse tal

Professor Peter Nannestad, forsker i islamiske grupperinger

Hele 42 procent af indvandrerne siger, de ikke kender til Hizb ut-Tahrir mod 27 procent for to år siden.

"Det er totalt utroværdigt, at så stor en gruppe siger, at den ikke kender noget til organisationen, og man skal være varsom med at være lalleglad på grund af disse tal. Der kan meget vel være en stor gruppe, der støtter organisationen, men ikke vil være ved det. De befinder sig i en gråzone, der kan tippe begge veje," siger professor ved Aarhus Universitet Peter Nannestad, der forsker i islamiske grupperinger.

Han mener dog godt, at tallene kan læses som en langsom fremadskriden mod større assimilation, hvor færre tager direkte afstand fra organisationen, men hvor færre også støtter den - flere er altså ligeglade med Hizb ut-Tahrir.

Og selv det, at man måske ikke vil vedkende sig sin støtte til organisationen i en rundspørge, kan tolkes positivt.

"Hvis folk er mindre tilbøjelige til at vedkende sig sin støtte, er det immervæk en anerkendelse af, hvordan samfundet fungerer," siger Peter Nannestad.

Tina Magaard, der forsker i islamisme ved Aarhus Universitet, mener, at undersøgelsen skal tages med et stort forbehold, idet det er indvandrere fra mange forskellige lande, der er spurgt, ligesom gruppen af respondenter både består af kulturmuslimer, troende muslimer og en mindre gruppe kristne.

"Det er interessant, at færre er modstandere af Hizb ut-Tahrir, efter at Islamisk Trossamfund, der har en noget bredere appel, har markeret sig sammen med Hizb ut-Tahrir ved demonstrationer og andre fælles arrangementer. Det kan være med til at skabe en bredere accept af organisationen," vurderer Tina Magaard.