Nyheder

Overvejer eltog efter IC4-sag

DSB's ultimatum til AnsaldoBreda om at rive kontrakten på 83 diseldrevne IC4-tog i stykker, hvis ikke der kommer 14 tog på skinner inden et år, kan få store konsekvenser for jernbanen.

Hvis IC4-projektet falder til jorden, kan det tvinge politikerne til at in-vestere milliarder på at sætte strøm på jernbanen - der er nemlig kun få dieseltog på markedet, men mange eltog. Transportminister Carina Christensen (K) siger i dag, at Transportministe-riet allerede nu begynder at forberede sig på en situation, hvor IC4 aldrig kommer til at køre på danske skinner.

"Vi går nu i gang med at analysere, hvordan vi rent strategisk på lang sigt indkøber nye tog. Hvis vi aldrig får vores IC4-tog, må vi se på, hvad det er for nogle tog, vi skal ud at købe. Der er ganske få dieseltog på markedet, men mange eltog. Derfor undersøger vi, hvad tidsrammen og de økonomiske perspektiver er for at elektrificere jernbanenettet, så vi kan indkøbe eltog på længere sigt," siger Carina Christensen til Ritzau.

Danmark halter langt bagefter

Et afgørende problem for de skandaleramte IC4-tog er, at der er tale om dieseltog. Danmark halter langt efter andre europæiske lande i forhold til at få strøm på jernbanen. En opgørelse fra DTU Transport viser, at hvis man måler, hvor stor en del af landenes jernbanenet, der er elektrificeret, er Danmark nummer 28 blandt 33 europæiske lande.

Så mens andre lande køber elektriske tog, er Danmark nødt til at købe dieseltog til fjerntrafikken. Den lave efterspørgsel på dieseltog betyder, at de ikke findes som gennemprøvede hyldevarer hos de store togfabrikanter. Togene skal altså specialudvikles til Danmark, hvilket tager lang tid og øger risikoen for de tekniske problemer, som har ramt IC4-projektet.

SF: IC4 den sidste store bestilling af dieseltog

SF's trafikordfører Pia Olsen Dyhr mener, at IC4-toget skal være den sidste store bestilling af dieseltog.

"Hvis kontrakten falder, skal Danmark ikke købe nye dieseltog. Så må vi se på elektrificeringen af banenettet og lease eller leje dieseltog, indtil vi er klar til at købe eltog," siger Pia Olsen Dyhr.

Netop muligheden for at lease eller leje dieseltog har haft afgørende betydning for, at DSB onsdag kunne stille et hårdt ultimatum.

Dieseltog til leje - en trussel mod AnsaldoBreda

En kortlægning af det europæiske togmarked viser nemlig, at det kan lade sig gøre at lease eller leje dieseltog i et omfang, der opvejer savnet af IC4-togene. Den mulighed var der ikke for få år siden. Det har ifølge Ritzaus oplysninger betydet, at DSB nu kan opstille en trussel om at droppe IC4-kontrakten, som AnsaldoBreda må tage seriøst.

DSB håber dog stadig på, at IC4-toget kommer til at køre i Danmark.

"Der er ingen tvivl om, at vi meget hellere vil have togene end opsige kontrakten og ende i en eventuel retssag, men vores tålmodighed er sluppet op," siger DSB's adm. direktør, Søren Eriksen, der på nuværende tidspunkt ikke vil forholde sig til, hvad der sker, hvis kontrakten rives i stykker.

"Så står vi over for en ny situation, vi må se på. Mere kan jeg ikke sige lige nu," siger Søren Eriksen.

DSB: Eltog er fremtiden

Han er dog overbevist om, at elektriske tog er fremtiden i Danmark, for de elektriske tog er også langt mere klimavenlige.

"Miljøfokus er helt anderledes i dag end for 10 år siden. Så i dag er det åbenlyst, at vi på et eller andet tidspunkt får elektrificeret store dele af det danske jernbanenet. Det er åbenlyst, det vil ske, spørgsmålet er bare hvornår," siger Søren Eriksen.

Søren Eriksen siger, at en ophævelse af kontrakten ikke vil koste DSB penge. DSB har nøje gennemgået de juridiske og økonomiske forhold og er nået frem til, at der er tale om en stærk kontrakt, som DSB på grund af den årelange forsinkelse kan slippe ud af uden økonomiske skrammer.