Nyheder

Masseflugt fra landets bybusser

Regeringens mål, om at flere skal par-kere bilen og i stedet benytte kollek-tiv trafik i de store bysamfund, er slået fejl. Antallet af buspassagerer i hovedstadsområdet er i frit fald, fremgår det af en ny prognose fra busselskabet Movia. Alt peger på, at det vil blive stadig værre de næste år.

Sidste år valgte syv millioner rejsende at droppe bussen.

Og ifølge en ny prognose vil en betyde-lig del af de 196 millioner passage-rer, der blev tilbage, gøre dem følge næste år.

Det var mandag ikke muligt at få en kommentar fra trafikminister Carina Christensen (K). Men Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, erkender, at problemet er stort, da busserne også er fødelinje til jernbanen.

"Vi har brug for en større sammenhæng i hele trafikplanlægningen for busser, tog og metro. Venstre overvejer i øjeblikket, hvordan vi får sådan en paraply. Det er noget, vi drøfter med transportministeren," siger han.