Nyheder

Mand skal dø for at få erstatning

En 54-årig kræftpatient, der har krævet erstatning for at være blevet uhelbredeligt syg, fordi hans prosta-takræft bredte sig i ventetiden, har fået afslag på en stor erstatning fra Patientforsikringen, skriver Politiken.

Men Patientforsikringen kan først tage stilling til en eventuelt erstatning, når patienten er død. Det er nemlig "nødvendigt" at se på, hvor længe patienten statistisk set ville leve, hvis han var blevet behandlet i rette tid, og sammenholde det med, hvornår han rent faktisk dør, før man afgør, om han skal have erstatning.

"Der kan derfor først tages stilling til dette spørgsmål, når patienten er afgået ved døden," skriver Patientforsikringen.

Ikke en enlig svale

Oplysningerne fremgår af en redegørelse, som Patientforsikringen har sendt til sundhedsministeren og Folketinget, efter at Politiken for to uger siden påviste flere fejl i Patientforsikringens oprindelige redegørelse til Folketinget og i en konkret afgørelse.

Der kan derfor først tages stilling til dette spørgsmål, når patienten er afgået ved døden

Fra Patientforsikringens redegørelse

Patientforsikringen har nu gennemgået sagerne igen og fundet tre andre sager, hvor der er afgivet forkerte oplysninger til Folketinget.

Blandt dem sagen om den 54-årige mand med prostatakræft. I den sag blev overskridelsen af den maksimale ventetid på operation i redegørelsen til Folketinget ved en fejl opgjort til blot 14 dage. Det rigtige var 14 uger.