Franskmand: EU kan leve uden DK

EU kan sagtens leve uden lande som Ir-land eller Danmark, skriver journalis-ten Jean Quatremer fra den franske a-vis Liberation som reaktion på det dan-ske ja til Lissabon-traktaten.

"Danskerne stemte nej i 1992, og irer-ne stemte nej til Nice i 2001. Så ud-spekulerede medlemslandene nogle und-tagelser, og så stemte de ja. Et lille land i den geografiske periferi kan kun blive mere perifert, ikke blokere EU. Sagt brutalt: Det giver ingen mening at have et EU uden Tyskland eller Frankrig. Uden Irland eller Danmark gør det," skriver han.

Danskerne ville have afstemning

Folketinget vedtog i går Lissabon-traktaten med stemmerne 90-25 efter, at jurister i Justitsministeriet havde afvist behovet for en folkeafstemning.

Blandt danske vælgere var der ellers i oktober 2007 et klart ønske om en folkeafstemning.

I en Catinetmåling sagde 59 procent af de adspurgte ja og 26 procent nej til spørgsmålet om, hvorvidt der burde holdes folkeafstemning uanset Justits-ministeriets vurdering. Blandt vælg-erne i hvert eneste folketingsparti var der flertal for ønsket om en folkeafstemning.

Irland holder traktat-folkeafstemning den 12. juni som det eneste af de 27 EU-lande.