Nyheder

Isbjørne sulter når kloden sveder

Isbjørne i Beauforthavet nord for Canada og Alaska sulter i denne tid. Årsagen er, at klimaforandringer giver tyndere havis i Arktis. Og det gør det vanskeligere for bjørnene at jage sæler. Med andre ord, de hvide bjørne sulter, fordi kloden sveder, skriver Berlingske Tidende.

Globale klimaforandringer og højere temperaturer som følge af udledningen af drivhusgasser har en langt alvor-ligere og mere dramatisk indflydelse på Arktis, end man hidtil har regnet med, fastslår Verdensnaturfonden, WWF, i en ny rapport.

Rapporten, der offentliggøres i dag, er baseret på beregninger og undersøgelser fra en række internationale klimaforskere over de seneste to til tre år. FN har aldrig været mere sikker end nu på, at vi selv skaber den globale opvarmning.

Også sælerne er presset

Men det enorme store arktiske havområde og Grønland mister henholdsvis havis og indlandsis i et langt hurtigere tempo, end FN forudser, fastslår Verdensnaturfonden i undersøgelsen. Hvor hurtigt smeltningen af havisen i polhavet på Nordkalotten og den grønlandske indlandsis vil ske, kan WWF dog ikke sige endnu.

Rapporten bliver i dag afleveret til Arktisk Råd, som Danmark er medlem af. Rådet holder i disse dag møde i Reykjavik i Island. Her i forårsmånederne laver sælerne i Beauforthavet normalt deres hjem og gemmesteder af sne på havisen. Men isen er blevet tyndere.

Sælerne flytter derfor til nye steder, hvor bjørnene har svært ved at nå frem, rapporterer videnskabsfolk i denne tid fra Canadas isørken. Ifølge alarmerende meldinger i canadiske medier har sultne isbjørne i flere tilfælde dræbt andre isbjørne for at få føde.

Sulten har også fået bjørne til at forlade det arktiske ocean og vandre flere hundrede kilometer mod syd på landjorden i det nordlige Canada for at søge føde.