Folketing har godkendt EU-traktat

Lissabon-traktaten er blevet godkendt i Danmark af folketinget med et stort flertal, men uden støtte fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og enkelte SF'ere.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) var ikke til stede ved folketings-debatten.

Fra 2009 skal Lissabon-traktaten være grundlag for et mere effektivt samar-bejde mellem de 27 lande i EU. Irland er det eneste EU-land, hvor traktaten kommer til afstemning.

Meget af teksten i traktaten er hentet fra den forfatningstraktat, som blev nedstemt af vælgerne i Frankrig og Holland i 2005.

Forhindre veto-blokering

Den nye traktat, som blev underskrevet i Lissabon i december 2007, skal gøre det lettere at træffe beslutninger, efter at unionen er vokset til 27 lande med en stribe østeuropæiske medlemmer.

Kort om Lissabon- traktaten:

  • skal gøre det nemmere at træffe beslutninger
  • gør det sværere for lande at blokere med veto
  • fast EU-formand og udenrigsminister

En række beslutninger vil kunne træffes hurtigere med flertal, så et enkelt land ikke kan blokere med veto.

Samtidig indfører Lissabon-traktaten en fast EU-formand og en udenrigsminister, som formelt hedder "den høje repræsentant." Samtidig får Europaparlamentet og de nationale parlamenter formelt mere indflydelse.

Tilhængerne af traktaten fremhæver i Folketinget, at beskyttelse af miljøet bliver lettere med den nye traktat. Men der er uenighed om, hvorvidt Lissabon-traktaten er stort set det samme som den forkastede forfatningstraktat.