Nyheder

Regeringen kendte til flerkoneri

Regeringen har længe kendt til sagen om den irakiske tolk, som har to koner. Det afslører en intern notits, som TV 2 NEWS har fået kendskab til. Det er justitsminister Lene Espersen, der er blevet informeret om sagen.

Om få dage skal Familiestyrelsen tage stilling til, om den irakiske tolk må have to koner i Danmark, men den fortrolige notits viser at Kammerad-vokaten også er blevet bedt om at se på sagen, fordi den har principiel karakter. Den irakiske tolk sagde til TV2 i juli sidste år - at han meget nødigt vil undvære en af sine to koner.