Nyheder

Politikere: Forbyd Hizb ut-Tahrir

Den muslimske or-ganisation Hizb ut-Tahrir bør forbydes. Det er meldingen fra halvdelen af indvandrerpolitikerne i landets byråd, viser en rundspørge fra Ritzau.

Samtidig er kun ni pct. af politikerne positive over for Islamisk Trossam-fund, der har fået kritik for at støt-te Hizb ut-Tahrir. Både medlemmer fra partier på højre- og venstrefløjen går ind for et forbud.

Argumentet er bl.a., at Hizb ut-Tahrir modarbejder integration af nye indvandrere i det danske samfund

Dårligt forbillede

"Det hører ikke hjemme i et dansk demokratisk samfund. De gavner ikke samfundet eller integrationen, men er til fare for det samfund, vi lever i. Specielt for de unge er Hizb ut-Tahrir et dårligt forbillede," siger Kemal Bektas (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune. Han bakkes op af blandt andre Lone Yalcinkaya (V) fra Gladsaxe Kommune.

"Det er farligt med sådan en organisation, der forsøger at skabe mistillid til samfundet hos specielt unge mennesker. Derfor skal de forbydes, og jeg mener faktisk, at der er mulighed for det i grundloven," siger hun.

"Og det handler ikke kun om Hizb ut-Tahrir, også Dansk Front og andre nynazistiske foreninger skal forbydes, fordi de er til skade for vores samfund og ikke fungerer demokratisk," siger Lone Yalcinkaya.

Negative over for trossamfund

Byrådspolitikerne er også kritiske over for Islamisk Trossamfund. 39 procent svarer således, at deres holdning er negativ eller meget negativ over for organisationen. Kun ni procent er positive.

"Religionskræfter får alt for meget rum og plads til at ytre sig. De er ikke valgt demokratisk, men er udpeget af sig selv. Det er et problem, at Islamisk Trossamfund stiller sig op og udtaler sig som repræsentanter for indvandrere og flygtninge," siger en af kritikerne, Masoum Moradi (SF), fra Svendborg Kommune.

Demonkrati og ytringsfrihed

Hamid El Mousti (S) fra Københavns Borgerrepræsentation er blandt de få, der både er positiv over for Islamisk Trossamfund og imod at forbyde Hizb ut-Tahrir.

"Vi har demokrati og ytringsfrihed i Danmark. Hvis vi forbyder dem, kalder de sig bare noget andet. Hvis vi beholder dem, kan vi følge med i, hvem der tilknytter sig den bevægelse," siger han.

"Hvad er problemet?"

Han kan ikke se noget problem med Islamisk Trossamfund.

"Det er en forening på højest 600 mennesker. Helt ærligt, hvad er problemet? De udtaler sig på deres medlemmers vegne, og de kan umuligt udtale sig på mine eller resten af de 200.000 muslimers vegne. Islamisk Trossamfund gør faktisk et godt stykke arbejde, de tager fat i de unge, prøver at få dem væk fra kriminalitet og sørger for, at de får en uddannelse," siger Hamid El Mousti.

Rundspørgen blev udsendt til de 68 byrådspolitikere i Danmark fra ikke-vestlige lande, som Ritzau har kendskab til. 35 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 51.