Nyheder

Kamal Qureshi lagt på is i SF

Kamal Qureshi vendte godt nok tilbage til arbejdet i SF's folketingsgruppe i starten af april, men han får ikke posten som sundhedsordfører tilbage.

"Sygehusområdet og forebyggelse er me-get vigtige områder for os, og for at give det en klar profil, så bliver Karl H. Bornhøft vores nye hovedordfø-rer," siger Ole Sohn til Berlingske Tidende. Qureshi blev februar frataget alle sine ordførerskaber. Tilliden mellem ham og folketingsgruppen led et knæk efter afsløringer af, at han hav-de brugt et falsk navn i forbindelse med udlejning af et værelse.

Politiet opgav dog at forfølge sagen. Yderligere kom det frem, at han havde snydt med en enkelt opgave, dengang han læste til læge. En sag han dog allerede havde afsluttet, mens han stadig gik på studiet.

Kamal Qureshi selv mener ikke, at han med beslutningen om, at han ikke får posten som sundhedsordfører tilbage, er sat på bageste række i partiet.

Det er endnu ikke besluttet, om SF i Sundby på Amager vil genopstille Kamal Qureshi til Folketinget.