Nyheder

Ventetid slog kræftpatient ihjel

Så er det fastslået: Det kostede men-neskeliv, da sygehusene og Sundheds-styrelsen i strid med loven lod kræft-patienter vente i uger og måneder på behandling, skriver Politiken.

Aalborg Sygehus er blevet pålagt at betale en halv million kroner i erstatning. En 68-årig mand fik lov at vente tre måneder, fra lægerne på Aalborg Sygehus havde opdaget, at han havde kræft, til han blev opereret.

I ventetiden bredte kræften sig, og hans chance for at overleve faldt fra 60 procent til 0 procent.

Sygehuset er derfor af Patientforsikringen blevet pålagt at betale en erstatning på 454.872 kroner til mandens pårørende.

Dermed er det slået fast, at kræftskandalen, hvor sygehuse og Sundhedsstyrelsen i strid med loven lod kræftpatienter vente i uger og måneder uden at forsøge at skaffe hurtigere behandling i udlandet, har kostet menneskeliv.

Minister: Vi kan ikke råde bod på det

"Det er dybt, dybt beklageligt. Vi kan ikke råd bod på det. Vi kan kun betale erstatning," siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

Indtil nu har 166 patienter eller pårørende klaget til Patientforsikringen og krævet erstatning, fordi de kom til at vente ud over de maksimale ventetider, som regeringen og Folketinget har fastsat.

Hovedparten af sagerne er afgjort, og Patientforsikringen har sendt en redegørelse til sundhedsministeren og Folketinget.

Hidtil eneste sag

Den mangelfulde behandling af den 68-årige mand er den eneste sag, der har resulteret i, at et sygehus har skullet betale erstatning for et dødsfald.

I halvdelen af sagerne er patienten ganske vist afgået ved døden, men det ville være sket alligevel, konkluderer Patientforsikringen. Der er derfor kun udbetalt mindre erstatninger til omkring hver tiende kræftpatient eller pårørende.

Den 68-årige mand blev i januar 2006 undersøgt på Aalborg Sygehus, hvor lægerne fandt en svulst i hans urinleder. 3. februar bekræftede en vævsprøve, at der var tale om kræft, men der gik derefter tre måneder, før manden blev opereret.

Ifølge loven om maksimale ventetider skal en kræftpatient opereres inden for to uger, efter at diagnosen er stillet og patienten har sagt ja til tilbuddet.

Kan det ikke lade sig gøre, skal sygehuset forsøge at finde hurtigere behandling på et andet sygehus i ind- eller udland eller bede Sundhedsstyrelsen om hjælp til at finde behandling i udlandet.

Forsinkelse

Patientforsikringen har i afgørelsen takseret forsinkelsen i behandlingen af den 68-årige mand til at være 10-11 uger sammenlagt.

Således varede det 5 uger, fra vævsprøven havde bekræftet, at der var tale om kræft, til patienten blev indkaldt for at få tilbud om operation.

Det burde have været gjort på den halve tid, konstaterer Patientforsikringen i afgørelsen.

Der kan være mange flere kræftpatienter - både i Aalborg og andre steder - der har mistet livet på grund af de lange ventetider, men hvor der aldrig er blevet indgivet en anmeldelse til Patientforsikringen.

Cheflæge på Aalborg Sygehus Tove Nilsson siger, at der i 2006 var et stort pres på den urologiske afdeling, hvor der manglede både operationslejer og læger. Cirka 10 procent af patienterne blev dengang ikke behandlet inden for de maksimale frister.

"Det er helt klart, at vi ikke har levet op til reglerne," siger cheflæge på Aalborg Sygehus Tove Nilsson.