Konflikten 2008 - et tilbageblik

Efter otte ugers konflikt blev de sidste store knaster høvlet af ved over-ens-komst-for-handlinger 13. juni. Forskellige strej-ker har præget landet siden 16. april. Ho-vedårsagen til strejkerne har været uenig-hed om lønnen.

Fag og Arbejde (FOA) og Sundhedskartellet lagde ud med at gå i strejke, og siden fulgte pædagogerne i BUPL trop og nedlagde arbejdet 19. maj.

Siden lykkedes det FOA at blive enige med først Kommunernes Landsforening (KL) og senere Danske Regioner om lønstigninger på 13,4 procent til FOA's medlemmer.

13. juni om eftermiddagen lykkedes det BUPL at opnå en aftale med KL, der gav 12,8 procent, og senere samme aften indgik Sundhedskartellet overenskomstaftale med Danske Regioner. De fik 13,3 procent mere i løn over tre år.

Politisk utålmodighed

Trods rygter om et politisk indgreb undlod politikerne at blande sig i konflikten, sådan som det er skik og brug ifølge den danske aftalemodel, der overlader det til arbejdsmarkedets parter at indgå aftaler om løn.

20. maj antydede statsminister Anders Fogh Rasmussen dog, at strejken efter hans opfattelse trak ud.

"Jeg er sikker på, at ikke bare jeg, men også de berørte parter er begyndt at blive utålmodig," sagde han.

Men siden fastholdt Fogh, at det var op til arbejdsmarkedets parter at forhandle sig frem til en løsning.

Baggrunden for strejken

Strejken begyndte 16. april, efter forligsmand Mette Christensen fem dage forinden havde opgivet at få parterne til at indgå forlig. Over 75.000 offentligt ansatte gik i strejke over hele landet.

Aflysninger i sund-heds-sek-to-ren som føl-ge af kon-flik-ten pr. 12. juni:

I alt: 372.516

Aflysninger fordelt på de fem regioner:

Nordjylland: 37.743

Midtjylland: 92.993

Syddanmark: 67.543

Sjælland: 32.781

Hovedstaden: 141.456

Kilde: Danske Regioner

En stor del af de strejkende har i løbet af konflikten måttet genoptage arbejdet for at opretholde det såkaldte nødberedskab, der skal sikre et minimum af behandling og pleje.

Sundhedskartellet og FOA krævede som udgangspunkt lønforhøjelser på 15 procent, men arbejdsgiverne i staten, de fem regioner og 98 kommuner ville kun gå med til 12,8 procent.

Som sagt gik FOA siden med til 13,4 procent. BUPL accepterede 12,8 procent samt bedre forhold på løntrin og øget tillæg for overarbejde. Pædagogerne i BUPL godkendte den 25. juni forligsteksten. Sundhedskartellet accepterede til slut 13,3 procent mere i løn over tre år.

Konflikten har betydet, at over 370.000 behandlinger er blevet aflyst på de danske sygehuse og hospitaler. Den pukkel skal nu afvikles det kommede år.