Nyheder

Al Gore taler på Færøerne

Den amerikanske nobelprismodtager og tidligere vicepræsident Al Gore kommer i morgen til Færøerne for at tale ved en transatlantisk havklimakonference.

Al Gore, der er konferencens hoved-taler, skal holde et indlæg under emnet "miljøforandringer og internatio-nale påvirkninger med særlig henblik på havmiljøet".

På Færøerne arbejdes der i forbindelse med Gores besøg på at gøre øerne i Nordatlanten til et fremtidigt videnscenter for havmiljø.

Tæt ved havstrømmenes største pumpe

"Færøernes beliggenhed tæt ved havstrømmenes største pumpe - den såkaldte Thermalinepumpe - gør øerne velegnede til at blive centrum for havklimaforskning og miljøfremmende foranstaltninger inden for dette område. Pumpen, som også kaldes havets hjerte, ligger vest for Færøerne, og vi har derfor en meget central placering," siger Tórunn Ellingsgaard, der er blandt arrangørerne af konferencen.

Hun pointerer, at Færøerne samtidig er ressourcestærk, og den færøske industri, hvis altoverskyggende hovedeksport er fisk, har store kompentencer inden for netop områder angående udnyttelse af havet.

Klimakonferencen har medført stort fokus på miljøfremmende foranstaltninger på Færøerne.

Stor CO2-udledning pr. indbygger

Selvom Færøerne på verdensplan ikke bidrager meget til den samlede forurening, er Færøerne et af de lande i verden, der per indbygger forurener luften mest med drivhusgasser.

Samtidig har Færøerne endnu ikke tilsluttet sig Kyoto-aftalen og dermed bundet sig til at reducere sit CO-2 udslip.

Foruden Al Gore vil blandt andre Islands fiskeriminister Einar K. Guðfinnsson, professor på Roskilde Universitetscenter Rasmus Ole Rasmussen samt den færøske professor Bogi Hansen, der sidste år fik Nordisk Råds natur- og miljøpris, have indlæg ved konferencen.