Nyheder

Motion er vigtigere end kost

Moderat motion er vigtigere end kosten for livsstilssygdomme som diabetes 2. Det viser feltstudier blandt afrikanske stammefolk. Selvom der er langt fra Afrikas savanne, hvor masaierne stadig går med spyd, så kan dansk forskning i afrikanernes sundhed sagtens bruges herhjemme. Det skriver bladet Udspil fra DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

"Resultaterne kan overføres direkte til Danmark. Forskningen viser, at når den fysiske aktivitet falder, så stiger vægten. Det gælder både i Afrika og Danmark. Derfor er det vigtigere at fokusere på fysisk aktivitet end på kosten, hvis målet er at undgå livsstilssygdomme som type 2 diabetes," siger Dirk Lund Christensen, der forsker på Steno Diabetes Center.

Flyttede til byerne og tog på

Han har netop forsvaret en ph.d.-afhandling bygget på feltstudier i Kenya. Stammefolk i land- og byområder har blandt andet fået målt deres muskelmasse, deres fysiske aktivitetsniveau og kostindtag.

"Når folk flyttede til byerne, kom de i dårlig fysisk form. Og godt nok stiger deres fedtindtag via kosten, men der hvor det halter, er fysisk aktivitet. De går mindre og har mindre hårdt fysisk arbejde. Det øger risikoen for overvægt og livsstilssygdomme," siger Dirk Lund Christensen.

Derfor er forskningsresultaterne et signal til danskerne om, at vedvarende fysisk træning, der får pulsen op, er nødvendigt. Det er mindre effektivt at gå på slankekur og tabe sig, hvis man ikke samtidig bevæger sig mere.

Kan sammenlignes med Danmark

Når afrikanere flytter fra land til by, så svarer det til folk med anden etnisk herkomst, der flytter til Danmark med en overflod af mad, og hvor fysisk aktivitet ikke er en nødvendighed.

Dirk Lund Christensen mener derfor, at resultaterne er et hint til folk med en anden etnisk baggrund i Danmark.

"De har en biologisk arv med sig og kan være mere udsatte end danskerne. Derfor kan de have brug for at bevæge sig mere end andre, hvis de vil forebygge type 2 diabetes," siger han.