Nyheder

Danmark får klimakommission

Regeringen har udpeget en klimakommis-sion, der skal undersøge mulighederne for at undgå klimaskadelige energi-kilder.

Kommissionen består af 10 forskere med specialviden inden for klima, transport, landbrug og økonomi.

Om to år skal de give deres bud på, hvordan Danmark kan gøre sig uafhængig af de fossile brændstoffer kul, olie og gas. EU's ambition er, at Europa omrking 2050 skal nedsætte sin udled-ning af drivhusgasser med 60-80 pct.

Kommissionen skal desuden medvirke til at stimulere en bred offentlig debat om fremtidens klimapolitik, energiforbrug og forsyning i Danmark.

Formand bliver Katherine Richardson, prodekan ved Det Natur-viden-skabelige Fakultet på Københavns Universitet, oplyser klima- og energiminister Connie Hedegaard (K).

"Jeg er meget glad for, at Katherine Richardson har villet påtage sig formandskabet. Jeg ved, hun vil gøre det med stor faglig autoritet og masser af engagement," siger Connie Hedegaard i en kommentar.

Medlemmerne af klimakommissionen er:

  • Katherine Richardson, prodekan, Københavns Universitet.
  • Poul Erik Morthorst, Systemanalyse, Risø.
  • Jørgen Henningsen, cand.polyt., tidl. underdirektør i Miljøstyrelsen.
  • Niels Buus Kristensen, leder af Trafik- og transportforskningen på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.
  • Jørgen E. Olesen, professor, Danmarks Jordbrugsforskning, Aarhus Universitet.
  • Dorthe Dahl-Jensen, professor, leder af forskningsgruppen Is og Klima, Niels Bohr Institutet.
  • John A. Korstgaard, professor og institutleder, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Mette Wier, direktør i AKF (Anvendt KommunalForskning), ph.d. i økonomi, medlem af Det Miljøøkonomiske Råd.
  • Jørgen Elmeskov, cand.polit., vicedirektør i OECD (de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation).
  • Catrine Hagem, dr.polit. med speciale i miljøøkonomi, Statistisk Sentralbyrå, Oslo.