Nyheder

Udstødningsrøg problem i IC4-tog

Problemerne med lugtgener fra udstød-ningen i DSB's nye italienske IC4-tog er så omfattende, at togene ikke kom-mer ud at køre foreløbig.

Ifølge Teknologisk Institut ligger de målte værdier på eller omkring Arbejds-tilsynets grænseværdier og de udgør ikke nogen varig sundhedsrisiko.

Men DSB vil ikke gå på kompromis med sikkerheden og kræver at leverandøren Ansaldobreda får løst udstødningspro-blemet. I sidste uge blev testkørslen med fire godkendte togsæt i Østjylland indstillet med øjeblikkelig virkning.

"Vi har bedt Ansaldobreda finde en løsning på problemet, og ligeså snart det er sket, vil vi genoptage driften med IC4-togene," siger direktør for DSB Fjern- & Regionaltog Frank Olesen.