Nyheder

Silikonebryster er ikke eksplosive

Afbrænding af silikonebryster i de dan-ske krematorier er ufarligt for perso-nalet, viser forsøg som Danske Kremato-riers Landsforening har foretaget. eter Bjerring, cheflæge på privathos-pitalet Mølholm, har tidligere advaret om episoder fra udlandet med eksplode-rende implantater. Men prøveafbrænding-r viser, at bare silikonen brænder.

"Vi har foretaget prøveafbrændinger af silikoneimplantater, og det var totalt ufarligt. Vi forsøgte endda at få dem til at eksplodere, men det lykkedes ikke," siger konsulent hos Danske Kre-matoriers Landsforening, Ernst Jensen.

Danske krematoriers Landsforening har derfor ingen planer om at fjerne silikoneimplantater før kremation.