Nyheder

Mistænkelig lugt bremser IC4-tog

DSB's problembarn nummer ét, det fem år forsinkede nye italienske IC4-tog, har nu også fået et problem, der lug-ter mistænkeligt, skriver Sjællandske.

Lugten er så gennemtrængende, at Tekno-logisk Institut undersøger, om den og-så er sundhedsskadelig for de menne-sker, der arbejder i to af de IC4-tog-sæt, der prøvekøres, primært i Østjyl-land.

Det sker, efter at togpersonalet har bedt om at få sikkerhed for, at det, der lugter, ikke er skadeligt for deres helbred.

Lugt kommer fra lappegrej

Dansk Jernbaneforbunds faglige sekretær for lokomotiv-personalet, Per Petersen, oplyser, at der er tale om en midlertidig lugtgene, som er opstået, efter at utætheder ved togenes udstødnings-systemer er blevet lappet midlertidigt for at kunne fortsætte testkørslerne.

Stanken stammer tilsyneladende fra det tætnings-materialet.

Klage over endnu en lugt

Det bekræfter DSB, som er i gang med at undersøge endnu en mærkelig lugt.

"Forud for IC4's første kørsler med passagerer i sommeren 2007 fik vi Teknologisk Institut til at undersøge en tilsvarende lugt. Resultatet var entydigt, at den ikke var sundheds-skadelig, siger teknisk chef i DSB, Jeppe Juul Lauridsen.

"Nu har vi så fået en henvendelse fra medarbejdere, der føler sig generet af en ny lugt, og derfor har vi bedt Teknologisk Institut undersøge lugtgenerne igen for at sikre os, at den nye lugt heller ikke er sundhedsskadelig," siger Jeppe Juul Lauridsen.

Kun to togsæt er godkendt

Først i aften får DSB resultatet af Teknologisk Instituts undersøgelser, og indtil da er kørslen med de to togsæt, hvor tætningsmaterialet er anvendt, indstillet, oplyser den tekniske chef.

Det er kun to af de fire togsæt, der er godkendt til prøvekørsel med passagerer, der lider af lugt-problemet, så undersøgelsen af lugten har ikke påvirket passager-trafikken i det jyske, oplyser DSB.