Imamer gik med Hizb ut-Tahrir

Talsmanden for Islamisk Trossamfund, Kasem Ahmad, var langt fra den eneste indflydelsesrige muslim, der deltog i fredagens demonstration med Hizb ut--Tahrir. Det bekræfter flere fremtræd-ende muslimer angiveligt over for Nyhedsavisen.

"Der var adskillige imamer, bestyrel-sesmedlemmer og repræsentanter fra muslimske foreninger, der deltog. Ikke på grund af Hizb ut-Tahrir. Vi demon-strerede mod tegningerne, og som mus-limer er vi alle brødre," forklarer Abu Suhaib, der er imam i Islamisk Kulturcenter i Brønshøj.

Bevægelse har tætte forbindelser til imamer

Abu Suhaib gik selv i front sammen med Kasem Ahmad. Mostafa El Khaiyat, der er bestyrelsesmedlem i Taibah-Moskeen på Heimdalsgade i København, deltog også:

"Jeg deltog for at vise mine følelser mod tegningerne, ikke for at støtte Hizb ut-Tahrir. Der var rigtig mange andre imamer og repræsentanter fra foreninger, der også deltog."

Jeg deltog for at vise mine følelser mod tegningerne, ikke for at støtte Hizb ut-Tahrir

Mostafa El Khaiyat

At andre indflydelserige muslimer deltog bekræftes af Kasem Ahmad og Hizb ut-Tahrir, der til Nyhedsavisen siger, at bevægelsen har tætte forbindelser til en række imamer.

Bevægelsen arbejder for at indføre en islamisk stat og afskaffe ytringsfriheden i Danmark.