Nyheder

Mystik om forsvundet egypter

Over 10 år efter at den dansk-egyptis-ke fundamentalist Talaat Fuat Kasem, kaldet Abu Talal, forsvandt under mys-tiske omstændigheder er hans sag sta-dig mørkelagt af myndighederne.

Justitsminister Lene Espersen (K) afvi-ser således i en række svar til Folke-tingets retsudvalg at oplyse, hvad Po-litiets Efterretningstjeneste (PET) kender til hans forsvinden. Justitsmin-isteren henviser til, at hun allerede en gang har oplyst, at Abu Talal tid-ligere har "været genstand for betyde-lig opmærksomhed fra Politiets Efter-retningstjenestes side".

Forsvandt i 1995

"Som det er offentligt kendt, forsvandt han i 1995 i Kroatien. Der er i perioden fra 1994 til 2001 besvaret en række spørgsmål fra Folketinget vedrørende den pågældende, herunder i Udenrigspolitisk Nævn. Under hensyn til at der er tale om en sag af efterretningsmæssig karakter, finder jeg ikke anledning til at supplere de besvarelser, der er afgivet af den tidligere regering," skriver Lene Espersen.

Senest er det kommet frem, at Abu Talal angiveligt var den første, der blev taget i den amerikanske efterretningstjeneste CIA's hemmelige fangeprogram. Ifølge amerikanske og danske medier blev Abu Talal kidnappet af CIA under et besøg i Kroatien og siden overført til Egypten, hvor sporet forsvinder.

Amerikanske efterretningskilder har siden fortalt, at det er usandsynligt, at de danske myndigheder ikke skulle været blevet orienteret om en sådan kidnapning.

Familien bor i Danmark

Abu Talal kom til Danmark i 1992 og fik asyl året efter på trods af, at han angiveligt skulle have medvirket til mordet i 1981 på den egyptiske præsident Anwar Sadat. Anklager, som Abu Talal selv benægtede før sin forsvinden.

Amnesty International har tidligere opfordret den danske regering til at genåbne Abu Talals sag.

Abu Talals kone og børn bor stadig i Danmark. De har ikke hørt fra ham siden rejsen til Kroatien i 1995.