Nyheder

Færre kører med regionale busser

Sidste år forsvandt mellem 2 og 6 pct. af buspassagererne hos de regionale trafikselskaber. Kommuner og regioner vil derfor skære i antallet af busser.

Men det vil få passagertallet til at falde yderligere, skriver Jyllands-Posten. Regionernes formand, Bent Hansen (S), forudser, at der om få år kun vil være busser mellem de større provinsbyer. "Hvis udviklingen fort-sætter, vil der ude på landet samt i de små og mellemstore byer med op til 5.000-6.000 indbyggere ikke være grundlag for at køre med bus," siger Bent Hansen.

"Vi er nødt til at skære benhårdt dér, hvor passagergrundlaget er dårligst," siger han.

Transportminister Carina Christensen (K) afviser kritikken.

"Jeg forstår ikke den dommedagsprofeti. Det er kommunernes og regionernes ansvar, at bustrafikken er en god og relevant service, også i de mindre byer," siger hun.

Hos Midttrafik faldt passagertallet sidste år med 2 pct. Derfor skal der spares.

"Vi har foreslået besparelser på ca. fem mio. kr. ved at skære i ruterne med de laveste passagertal. I 2009 og 2010 går jeg ud fra, at vi skal spare endnu mere. Vi får hele tiden færre kunder, og der er ingen tegn på, at den udvikling vender," konstaterer direktør Jens Erik Sørensen, Midttrafik.

Movia, trafikselskab for hele Sjælland, mistede sidste år ca. 6 pct. af kunderne. Næstformand Knud Larsen (V) tror, at nogle kunder i stedet har taget Metroen eller S-toget. Han peger på telebusser eller -taxaer som en løsning i tyndt befolkede egne.