Mary til prisuddeling for forskere

Syv danske forskere blev i dag beløn-net med hver én million kroner fra Videnskabsministeriet.

Det skete, da videnskabsminister Helge Sander (V) uddelte årets EliteForsk-priser til fremragende yngre forskere på under 45 år i international særklas-se, som har bidraget ekstraordinært til at styrke dansk forskning.

"Årets prismodtagere står for noget af det ypperste, som dansk forskning kan præstere. De er med til at sætte Dan-mark på verdenskortet, og de er rolle-modeller, sagde videnskabsminister Hel-ge Sander (V) i forbindelse med pris-overrækkelsen.

Ved prisoverrækkelsen på Ny Carlsberg Glyptotek i København, hvor også kronprinsesse Mary var til stede, blev desuden uddelt midler til 43 fortrinsvis yngre forskere. 19 af dem modtager et rejsestipendium på 250.000 kroner, mens 24 modtager en Ung EliteForsk-pris på 200.000 kroner.