Nyheder

Børn får slag på somalisk friskole

Et forkert eller for langsomt svar på et spørgsmål kan udløse slag over fing-rene på en somalisk weekendskole i Vollsmose i Odense. Det oplyser DR Fyn.

Det er ABC-skolen i Bøgeparken, der er under anklage efter at en dreng har fortalt, at eleverne slås over fingre-ne i undervisningen. Bl.a. henvend-te en somalisk dreng sig til sin lærer på Abildgårdskolen for at fortælle, at han var blevet slået af en lærer fra ABC-skolen.

Lederen af ABC-skolen benægter, at børnene på skolen straffes korpor-ligt.

Historier bekræftes

Skoleinspektør Allan Feldskou fra Abildgårdskolen bekræfter over for DR Fyn henvendelsen fra drengen. Hos fritidsforvaltningen i Odense Kommune bekræfter man også indberetningen om vold på ABC-skolen.

"Nogle af eleverne har klaget over, at de bliver slået i lørdagsskolen. Hvis eleverne ikke var opmærksomme eller på anden måde ikke var med i undervisningen fik de et slag over fingrene med en kæp. Sådan skal eleverne selvfølgelig ikke behandles, og det er meget utilstedeligt. Vi har derfor advaret formanden for ABC-skolen, og sagt at hører vi om det her en eneste gang til, så melder vi ham til politiet," siger Paul Hansen, der er fritidskonsulent i Fritidsforvaltningen i Odense Kommune.

Nægter vold

Lederen af ABC-skolen Muhammed Farah benægter over for DR Fyn alle anklager om vold mod eleverne på skolen.

"Vi opdrager børnene på en god måde. Vores forening accepterer ikke, at man slår på børn. Det er forbudt," siger Muhammed Farah.

Skole uden tilsyn

ABC-Skolen i Vollsmose er en privat weekendskole, så derfor er der ifølge Odense Kommune ingen tilsynspligt med stedet.

Rådmand for Børn- og Ungeudvalget Jane Jegind vil ikke udtale sig i sagen, før hun har rådført sig med sine embedsfolk.