Nyheder

Odenses borgmester ønsker letbane

Moderne sporvogne skal om 10 år trans-portere folk rundt i Odense. Sådan lyder visionen for den konservative borgmester, Jan Boye, der har udarbej-det en skitse for en fynsk letbane i samarbejde med Fynbus.

En letbane er en moderne sporvogn, der kører på skinner og kan transportere mange mennesker rundt i byen på en miljøvenlig måde. "Det er et stort skridt i retning mod at gøre Odense til den ultimativt miljøvenlige by - gerne med en mere bilfri bykerne. Så jeg er meget tilfreds med skitsen," siger borgmester Jan Boye.

Det fynske forslag falder godt i tråd med de anbefalinger, som regeringens Infrastrukturkommission kom med i sidste uge. Kommissionen anbefalede, at den kollektive trafik skulle udbygges og moderniseres, og blandt forslagene var også et øget brug af OPP-projekter, hvor private investorer og det offentlige arbejder sammen. Jan Boye har samme ønske.

"Selve anlægget af en letbane er en så stor investering, at den bør indgå i statens prioriteringer, når Danmarks transportinfrastruktur skal endeligt fastlægges. Når rammerne for den overordnede finansiering er på plads, vil det være oplagt, at anlæg og drift af letbanen i Odense foregår i et offentligt - privat samarbejde," siger Jan Boye.

De store pensionskasser som ATP og PFA har ytret ønske om at sætte penge i infrastruktur, da det er en langsigtet og sikker investering.