Nyheder

Dronningen: Pas på hinanden

Trods øget rigdom og velstand for stø-rstedelen af danskerne, er vi ved at glemme, at vi har et ansvar for hinan-den. Det var et af dronning Margrethes budskaber, da hun sædvanen tro holdt sin nytårstale på Amalienborg Slot.

Dronningen Margrethe revsede i sin nyt-årstale samtidig danskernes drøm om det perfekte, gnidningsløse og behag-elige liv, der ikke må koste noget:

"Landet skal være yndigt, men det må ikke lugte. Byen skal være fuld af liv, men den må ikke larme."

Dronningen fortsatte:

"Alle vores ønsker skulle gerne opfyldes, men det må ikke koste noget. Vi ser helst, at vort liv er fuldt af udfordringer, men de må endelig ikke blive for krævende eller medføre uberegnelige konsekvenser."

Alle vores ønsker skulle gerne opfyldes, men det må ikke koste noget

Dronning Margrethe

Fattigere uden omsorg for hinanden

Samtidig må vi i higen efter opfyldelse af håb og drømme ikke glemme at drage omsorg for hinanden - på trods af en travl hverdag:

"De unge børnefamilier er hårdt spændt for. De har rygende travlt, de har høje ambitioner, og for mange af dem går drømmene også i opfyldelse, endda i højere grad end deres forældre og deres bedsteforældres håb og drømme. Men for nogle unge er det anderledes, de når måske ikke engang så langt, som at sætte sig nogle mål, de er udenfor endnu inden, de rigtigt får begyndt," sagde dronningen og slog fast:

Vi har et ansvar for hinanden, som vi måske var bedre til at forstå, dengang der var mindre at deles om.

Dronning Margrethe

"Vi har et ansvar for hinanden, som vi måske var bedre til at forstå, dengang der var mindre at deles om. Vi skal også i det moderne, hurtige samfund kere os om andre. Vi bliver fattigere, hvis vi glemmer det. Og menneskelig fattigdom skulle nødig være prisen for materiel rigdom."

Både danskere og nydanskere har et ansvar

I samme åndedrag kom dronningen ind på mennesker fra andre egne af verden, som også har drømme og håb:

Vi bliver fattigere, hvis vi glemmer det. Og menneskelig fattigdom skulle nødig være prisen for materiel rigdom

Dronning Margrethe

"Nydanskerne har selv et ansvar for at finde sig tilrette, ligeså vel som de "gamle" danskere har et ansvar for, at det sker. Det er helt nødvendigt, at man har et åbent sind og viljen til at finde sig tilrette. På samme måde er det vigtigt, at det samfund, som modtager de tilrejste, er parat til både at hjælpe, støtte og til at forklare, hvilke krav der stilles og hvilke regler, der gælder," sagde dronningen.

Prinsesse Isabella var også med i tale

På det personlige plan brugte dronningen lejligheden til at fortælle om glæden ved det fjerde barnebarn, prinsesse Isabella, og prins Joachims forlovelse med Marie Cavallier og takke for den varme interesse.

"At så mange tager del i alt, hvad der rører sig i vores familie, glæder sig med os, berører os alle dybt og fylder os med taknemmelighed."