Nyheder

Borgmestre: Letbane ved København

En letbane i hovedstadsområdet rykker nærmere: 11 kommuner og Region Hoved-staden er gået sammen i et udvalg for at etablere en letbane langs Ring 3.

Der er allerede skrevet hensigtserklæ-ring og lavet en samarbejdsorganisa-tion, og nu skal det nye forum blandt andet forsøge at få staten med.

Trafikken i regionen er i løbet af ti år steget med 40 procent uden investe-ringer i infrastrukturen - derfor er det vigtigt nu at få staten med, siger Karin Søbjerg Holst, borgmester i Gladsaxe og formand for det nye forum.

Hensigten er få lavet en tids- og procesplan til 1. april 2008.

Derudover skal tidligere analyser opdateres, og endelig skal der laves aftaler med partnere og staten om finansiering samt en endelig tidsplan.

"Vi har taget et vigtigt skridt i retning af at få den letbane, som vi har talt om i årevis. Derfor er jeg meget glad for det samarbejde, som kommunerne og Region Hovedstaden nu har etableret," siger Karin Søbjerg Holst.

"Vi tror, at regeringen har forståelse for, at trafikproblemerne i hovedstadsområdet er så alvorlige, at der er brug for omgående investeringer," siger hun.