Nyheder

Kræftpatient-klagesager i bero

Patientforsikringen har besluttet at sætte sagerne om erstatning til kræft-patienter, der har ventet for længe på behandling, i bero, skriver Politiken.

Flere end 9 ud af 10 patienter har hid-til fået afslag. Patientforsikringen vil nu afvente 15 ankesager i Patient-skadeankenævnet, hvor det afgøres, om flere patienter eller pårørende skal have erstatning. "Det er det mest rig-tige at gøre over for borgerne i ste-det for at give et afslag nu og tvinge patienterne ud i en belastende anke-sag," siger den nytiltrådte direktør i Patientforsikringen, Karen-Inger Bast.

I Patientforsikringens kontor på Nytorv i København lå ellers 10 sager med afslag, som Patientforsikringen var klar til at sende ud. I stedet får patienterne og deres pårørende et brev om, at afgørelserne er blevet udsat.

Karen-Inger Bast peger på, at der foretages en række skøn i sagerne, og at Patientskadeankenævnet kan tænkes at vurdere især tre forhold anderledes:

For det første ventetiden. Patienterne er typisk gået gennem mange undersøgelser, før de får deres diagnose, og der kan derfor være forskellige måder at opgøre ventetiden på.

"Der er ikke altid en endelig dato, man skal beregne ventetiden fra. Det er en skønssag," siger Karen-Inger Bast til Politiken.

Der er også tale om et skøn, når det skal vurderes, om patienterne har taget skade af ventetiden, og om skaden er stor nok til at udløse erstatning.

"Man kan forestille sig, at Patientskadeankenævnet siger, at vi har lagt en for restriktiv linje"," siger Karen-Inger Bast.

Endelig vil Patientskadeankenævnet indhente egne ekspertvurderinger, og de eksperter kan nå frem til en anden vurdering end Patientforsikringens eksperter, siger direktøren.

Patientskadeankenævnet forventes at være færdig med de 15 ankesager i slutningen af januar. Afgørelserne kan i princippet få vidtrækkende konsekvenser og føre til, at Patientforsikringen genoptager 85 sager fra kræftpatienter og pårørende, som har fået afslag og opgivet at anke.

"Kommer Patientskadeankenævnet frem til noget, der har en principiel rækkevidde, vil vi hive alle de sager, hvor patienterne har fået afslag, ned fra hylderne, og behandle dem igen," siger Karen-Inger Bast til Politiken.