Nyheder

DI: Betaling på motorveje

Danmark kommer ikke uden om at opsætte betalingsanlæg på motorvejene og lade bilisterne spytte i kassen.

Ellers bliver der ikke råd til gigantiske milliardinvesteringer i nye og nødvendige trafikanlæg, som kan løse de massive trængselsproblemer, der truer om 20-25 år.

Det mener Dansk Industri, der i går lancerede forslaget om betalingsveje på en trafikkonference i København, skriver Berlingske Tidende.

"Det er uden for enhver tvivl, at fremtidens investeringsbehov er langt større end de to mia. kr., der i øjeblikket anvendes på nyanlæg årligt. Og jeg tror ikke på, at finansministeren vil være i stand til at komme med en ekstra stor pose penge," siger direktør i Dansk Industri Kim Graugaard, der også er medlem af regeringens infrastrukturkommission.

Det skønnes, at der skal investeres op imod 200 milliarder kroner i nye veje og jernbanestrækninger frem mod 2030 for at sikre en mobilitet i verdensklasse, som både er regeringens og infrastrukturkommissionens mål.

Ifølge prognoserne kommer der 70-90 pct. flere biler på vejene. Og hvis ikke der tages højde for det, viser beregninger, at 80.000 trafikanter om nogle årtier kommer til at snegle sig af sted - kofanger mod kofanger - på i alt 160 kilometer motorvejsstrækninger. Hver eneste dag.

"Vi havde aldrig fået Storebæltsbroen, Øresundsbroen og den kommende Femernbro uden brugerbetaling ved et betalingsanlæg. Og jeg synes ikke, det er et stort tankespring, at det man gør over vand, det gør man også over land," siger Kim Graugaard, som opfordrer politikerne til at sætte betalingsveje på dagsordenen.

Den konservative transportordfører Henriette Kjær siger, at hun ikke vil afvise betalingsveje, selv om hun helst vil undgå dem.

"Vi forventer, at finansministeren vil øge bevillingerne til infrastruktur. Men hvis der ikke er penge nok til de nødvendige investeringer i fremtiden, er vi nødt til at diskutere alternativer," siger Henriette Kjær.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen er enig med Dansk Industri i, at årlige investeringer på to mia. kr. i nye trafikanlæg slet ikke slår til i fremtiden.

Men han afviser betalingsveje, da bilisterne i forvejen bidrager med 43 mia. kr. årligt til statskassen.

Både Venstre og de Konservative er dog interesseret i et pilotprojekt, som kunne være en brugerfinansieret havnetunnel i København til 18 mia. kr.

Men det er en dårlig idé, mener professor Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet.

"Alle beregninger viser, at en havnetunnel ikke kan brugerfinansieres. Det vil være helt forkert at opkræve betaling de steder, hvor man gerne vil have trafik. Man skal opkræve betaling de steder, hvor man netop ikke ønsker trafik," siger Otte Anker Nielsen og peger på road pricing som det mest effektive adfærdsregulerende middel.