Nyheder

Fogh: Økonomer må omskrive bøger

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afviser de økonomiske vismænds op-fordring til regeringen om at spænde livremmen ind.

Det vil tværtimod være den forkerte medicin lige nu, mener han.

Det sker efter, at Vismændene i en rap-port opfordrer regeringen til at stram-me finanspolitikken, men Anders Fogh Rasmussen (V) svarer igen ved at opfor-dre økonomerne til at omskrive lærebøg-erne. Ledigheden faldt ifølge Danmarks Statistik i dag til 3 procent - det er ikke set siden 1974.

"Jeg er selv økonom"

Der er ifølge statsministeren sket en strukturændring i dansk økono-mi, så det i dag er muligt at have en blivende lavere ledighed, end man tidligere troede var muligt.

Alt i alt deler jeg ikke den pessimisme, som visse økonomer giver udtryk for

Anders Fogh Rasmussen (V)

"Alt i alt deler jeg ikke den pessimisme, som visse økonomer giver udtryk for. Jeg glæder mig faktisk over, at dansk økonomi er så stærk, at vi nu igen har set et fald i ledigheden. Jeg tror, der er økonomer, som må begynde at overveje at skrive lærebøgerne på universiteterne om, fordi det er meget lang tid siden, at økonomerne begyndte at advare om, at nu var ledigheden nået så langt ned, at nu ville det hele gå grassat. Det er faktisk ikke sket endnu."

Vismændene regner med, at arbejdsløshedskøen næste år vil falde til et årsgennemsnit på 86.000 ledige, hvorefter den langsomt vil stige til 101.000 i 2010. Anders Fogh Rasmussen mener, at den strukturelle ledighed er væsentligt lavere end tidligere antaget, og han pointerer, at han selv er økonom af uddannelse.