Nyheder

Overlæge: Drop håndtryk på sygehus

Et fast håndtryk, og vi har udvekslet tusindvis af bakterier og andre mikro-organismer.

Sådan har vi gjort i hundreder af år, uden at nogen har taget skade af det. Eller har de? På hospitalerne regnes mangelfuld håndhygiejne for den vigtigste årsag til indirekte kontaktsmitte mellem patienter. Det skriver Jyllands-Posten.

En stikprøveundersøgelse viste i 2003, at omkring hver 10. patient pådrog sig en infektion under indlæggelse. Bl.a. derfor er der opstillet en række regler for, hvordan og hvornår personalet skal vaske eller desinficere hænder.

"Men hvorfor ikke begynde med at blokere en af de direkte smitteveje: Afskaf håndtryk på sygehusene," foreslår dr.med. Claus Gad, der er pensioneret og som i mange år var gynækologisk overlæge på Kolding Sygehus.

"I det daglige udveksles utallige håndtryk på et sygehus. Personale, mødedeltagere, gæster, patienter; alle deltager i denne rituelle handling, der ikke kan undgå at sprede bakterier som ringe i vandet," skriver han i tidsskriftet Rask og konstaterer, at nogle af de steder, folk klør sig mest, er i næsen, håret og skridtet.

"Håndtryk er en ældgammel skik, og man kan nok ikke få folk til at lade være med at give hånd i almindelighed. Men på sygehusene kan man, hvis ledelsen indfører det som officiel politik. Jeg har selv prøvet at begrænse håndtryk ved at stå ved fodenden og hilse venligt på folk," siger Claus Gad.

Kan misforstås

Selv om han også har skrevet om emnet i Ugeskrift for Læger, og selv om det burde være både nemt og omkostningsfrit at gennemføre, har forslaget ikke rigtigt vundet genklang.

Hygiejnesygeplejerske Kirsten Pedersen, Århus Sygehus, synes ikke, at personalet skal holde op med at hilse på patienterne ved at give hånd. Et venligt håndtryk er med til, at de føler sig velkomne på sygehuset:

"Når bare personalet følger reglerne for håndhygiejne, er der ingen grund til ikke at hilse på patienterne," siger hun.

Håndhygiejne - f.eks. vask med vand og sæbe eller desinfektion med sprit - skal udføres før rene og efter urene kontakter. Verdenssundhedsorganisationen WHO foreslår i en kampagne næste år, at det skal gøres før og efter enhver kontakt med patienter.