Nyheder

Pia K.: Vi smider Asmaa Abdol ud

Pia Kjærsgaard (DF) truer med at smide Asmaa Abdol-Hamid (EL) ud af Folketin-get, hvis den muslimske politiker møder som suppleant og indl-eder med religiøse ord fra talersto-len. Det gør Pia Kjærsgaard i et inter-view på DF's hjemmeside, hvor hun dog umiddel-bart efter konstaterer, at det ikke kan lade sig gøre.

I interviewet langer Kjærsgaard også ud efter Naser Khader (NA), som hun kalder "selvfed", "arrogant" og "egoistisk". Asmaa Abdol-Hamid forsøgte forgæves at blive valgt, men kan komme til at møde som suppleant.

Spørgsmålet fra intervieweren lyder: Hvad vil vi gøre den dag, hun står op på Folketingets talerstol og indleder sine indlæg med "I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige"?

Pia Kjærsgaard: "Så smider vi hende ud. Det gør vi altså. Jeg havde nær sagt korporligt. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Hvad skal vi i grunden gøre? Lad os nu se, om hun i det hele taget underskriver grundloven. Jeg tror, der bliver en revolution. Danskerne har jo en tendens til at knytte hænderne i bukselommerne i et vist tidsrum. Jeg tror, de får nok."

Interviewet er skrevet af Lars Hedegaard og Helle Merete Brix.