Nyheder

Fejlmedicinering koster liv

26 danske patienter er de senere år enten kommet alvorligt til skade eller er døde, fordi personalet på sygehuse-ne ved en fejl er kommet til at give dem forkert eller for meget medicin. Det fremgår af en rapport om risikome-dicin fra Sundhedsstyrelsen, som nu lægger op til at øge indsatsen for at reducere antallet af fejlmedicine-ringer på landets sygehuse, skriver Berlingske Tidende.

Ifølge rapporten er der fra 2004 til 2006 blevet indrapporteret 662 alvor-lige hændelser med risikomedicin, herunder de 26 med katastrofale følger.

Risikomedicin er f.eks. hjertemedicin, insulin og en række smertestillende midler.

I langt de fleste af de 662 tilfælde er der tale om hændelser uden tilskadekomst, fordi patienten enten var meget robust, eller ulykken blev afværget i sidste øjeblik.