Nyheder

Jægerne er mere lykkelige

Mænd og kvinder, der bevæger sig ud i naturen med skydevåben på nakken - og har til hensigt at bruge våbnet til at aflive dyr i forskellige størrelser - er mindre depressive end mennesker, der ikke har trang til naturoplevelser med døden til følge, skriver Landbrugsraadets ugemagasin FoodCulture.

Det viser en undersøgelse, som tyske forskere fra Bremen Universitets Retspsykologiske Institut har lavet. Forskerne har bedt 1700 mænd og kvinder mellem 16 og 75 år om at udfylde et spørgeskema og derefter sammenlignet 30 forskellige personlighedsegenskaber mellem jægere og ikke-jægere.

Resultatet viser med al tydelighed, at jægere er mindre depressive end ikke-jægere, samt at de er mere tilfredse med livet og har en mere positiv selvopfattelse.

Jægerne oplyser samtidig, at deres motiver for at gå på jagt ikke har så meget med selve nedlæggelsen af byttet at gøre, som det har med fællesskabsfølelsen med andre jægere, plejen af dyre- og plantelivet og naturoplevelsen som kontrast til hverdagen.

Undersøgelsen påviser desuden, at jægere er yderst samvittighedsfulde og bedre til at kontrollere deres temperament end mennesker, der ikke går påjagt.