Hizb ut-Tahrir drømmer om A-våben

Den islamistiske bevægelse Hizb ut-Tah-rir drømmer ikke bare om at bane vejen for en islamisk stat - kalifatet - ved militærkup i Mellemøsten, hvorfra de siden skal besejre Vestens demokra-tier, skriver Berlingske Tidende.

Bevægelsen har også tænkt på bevæbnin-gen af deres islamiske drømmestat: Ka-lifatet skal have atomvåben, fortæller den 29-årige britiske afhopper Maajid Nawaz i et interview. Oplysningerne strider mod Hizb ut-Tahrirs egen reto-rik og er ifølge bevægelsens danske talsmand, Fadi Abdullatif, usande: "Hizb ut-Tahrir anvender ikke vold."

Maajid Nawaz er ikke hvem som helst.

Indtil han brød med Hizb ut-Tahrir for nylig, var han gennem flere år talsmand i Storbritannien og medlem af ledelsen.

Han har arbejdet tæt sammen med bevægelsens nordiske hovedkvarter i København. Han rejste personligt til Pakistan 1999-2000 for at starte celler af bevægelsen dér efter ordre fra bevægelsens globale leder.

"Idet Pakistan var blevet en atommagt, skulle Hizb ut-Tahrir-medlemmer i Storbritannien med pakistanske rødder melde sig frivilligt til at rejse til landet og sætte Hizb ut-Tahrir-celler i gang. Målet var på sigt, at kalifatet kunne blive en atommagt," siger Maajid Nawaz, der fik startet to celler i og omkring Lahore.

I dag er medlemmerne af disse celler ifølge afhopperen højt på strå i bevægelsen, der efter hans arbejde i Pakistan sendte ham til København.

"De havde brug for urdu-talende medlemmer, som kunne hjælpe med rekruttering i det pakistanske miljø i Danmark."

I begyndelsen af 2000 fløj han hver uge fra London til København, og det lykkedes Maajid Nawaz med hjælp fra kontakter i Hizb ut-Tahrir i København "at samle en celle af pakistanske unge medlemmer".

Indtil da bestod bevægelsen herhjemme næsten udelukkende af arabere.

Fadi Abdullatif bekræfter, at han har kendskab til, at Maajid Nawaz opholdt sig i København og kan have ført "diskussioner".

Den danske Hizb ut-Tahrir-forsker Kirstine Sinclair fra Syddansk Universitets Center for Mellemøststudier siger ligeud, at den danske afdeling har fået hjælp fra Storbritannien.

I 2001 blev Maajid Nawaz fængslet i Egypten - efter sin løsladelse i 2006 genoptog han sit arbejde for Hizb ut-Tahrir, men advarer nu mod Hizb ut-Tahrir i skarpe vendinger:

"De lægger et teologisk grundlag, som er med til at polarisere samfundet, og som både kan og tidligere har været brugt af terrorister til at forsvare vold."

Herhjemme kender de fleste Hizb ut-Tahrir fra bevægelsens demonstrationer og stormøder på Nørrebro. Sidste år fik talsmanden, Fadi Abdullatif, en dom for at opfordre til drab på jøder. Rigsadvokaten har hidtil ikke fundet grundlag for at forbyde bevægelsen.