Alarmerende fund af døde alke

Fundet af masser af døde alke ved Kattegats kyster er alarmerende, siger ornitologerne. Årsagen menes at være klimaændringer, som fjerner fuglenes fødegrundlag.

Over 100 døde alke er de seneste uger fundet på kysterne af Østjylland, Nordsjælland og ved Skagen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter en økologisk omvæltning i Kattegat, som er et af verdens vigtigste vinterkvarterer for alkene. Også ved den svenske vestkyst er der fundet døde alke.

"Alkene i Kattegat er netop nu i krise. Vi frygter, at et større antal er bukket under. At man i løbet af få uger finder flere end 100 døde alke på velbesøgte kyststrækninger af Kattegat, er alarmerende. Og det er meget usædvanligt, at mange hundrede alke søger helt tæt på land for at fiske, som vi har fået mange rapporter om på det seneste," siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Havbiologer har dette efterår slået alarm over fødemangel til Nordsøens fiskespisende havfugle. Fugle som rider, havterner, lunder og lomvier mangler føde over et kæmpe område fra Island over Færøerne til Skotland og Norge mangler føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke er kommet unger på vingerne.

Forklaringen er sandsynligvis ændringer i havets økosystem på grund af de stigende havtemperaturer. Det bevirker, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, er gået stærkt tilbage. Tilbagegangen forplanter sig naturligvis til havfuglenes rækker, for de er helt afhængige af de vandloppeædende småfisk som tobis.

Op imod 400.000 alke kan overvintre i de danske farvande - en betydelig del af verdensbestanden.