Nyheder

Trafikken skyld i mest CO2-udslip

Transportsektorens udslip af CO2 stig-er, og trafikken bliver ansvarlig for en større del af den samlede danske CO2-udledning.

De seneste tal opgjort efter sektorer stammer fra 2005. De viser, at trans-portsektoren udleder 13,065 millioner tons CO2. I forhold til 2004 er det en stigning på 1,6 procent. Dermed er trafikken i de nyeste tal ansvarlig for 26,7 procent af den samlede danske CO2-udledning.

Det er ny rekord og en stigning, da tallet i 2004 var 23,8 procent.

Den radikale klima- og trafikordfør-er, Martin Lidegaard, mener, at der skal handles hurtigt.

"Det er dramatiske tal, og jeg synes faktisk, det er rystende. Nu er vi nødt til at få transportsektoren med i den bæredygtige energiindsats, vi skal have lavet," siger Martin Lidegaard.

Han vil bringe transportsektoren med ind i de igangværende energiforhandlinger.

"Der kommer ikke en energiaftale med os, hvis ikke regeringen gør noget ved transportområdet. Det hjælper ikke noget, at vi går og sparer på energien derhjemme, og erhvervslivet strammer balderne, hvis vi taber det hele på gulvet i transportsektoren," siger han.

Regeringen offentliggjorde tidligere en plan for en bæredygtig udvikling med navnet "Grønt Ansvar". Her fremgår det, at regeringens målsætning på transportområdet er at reducere transportsektorens CO2-udslip med 25 procent målt i forhold til 1988 i år 2030. Det vil reelt sige en halvering af CO2-udledningen i dag, da forbruget siden 1988 er vokset.

Transportsektorens indretning bliver for tiden vurderet af Infrastrukturkom-missionen, der skal komme med et oplæg til, hvordan Danmark skal hænge sammen i fremtiden. Men direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Gunver Bennekou, der er medlem af Infrastrukturkommissionen, er pessimist. Kommissionen fokuserer ikke på at nedbringe CO2-udslippet, men på at modarbejde køer på vejene. Så der er ikke forslag på vej, der kan knække transportsektorens negative CO2-kurve, mener hun.

"Ønsket om at afkoble væksten i trafik med væksten i CO2-udslip finder ikke sted. Jeg synes slet ikke, at CO2 har fået nok indflydelse i kommissionens arbejde. Som det ligger lige nu, vil forslagene på ingen måde betyde, at man kan nå det pejlemærke, som regeringen ridser op i "Grønt Ansvar" Det er lang vej igen," siger hun.

Martin Lidegaard forstår ikke, at transportsektoren har fået lov til at buldre af sted, mens andre dele i samfundet har formået at skære ned på CO2-udslippet.

"Det har været en total politisk berøringsangst over for at regulere transportsektoren - ikke mindst bilismen. Men jeg tror, det er en fejlvurdering. Jeg tror, at danskerne er helt klar til at køre i miljøven-lige biler og til at få en ordentlig kollektiv trafik, så de ikke skal sidde og glo ud i luften på motorvejen hver eneste dag," siger han.

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation-en Dansk Erhverv ærgrer sig over, at transportsektoren øger sit udslip af CO2 og står for en stadig større del af det samlede danske udslip.

"Stigningen kunne have været undgået ved rettidig omhu. Den stigende CO2-udledning forårsaget af transport er selvfølgelig et udtryk for, at stadig flere danskere transporterer sig stadig længere mellem hjem og arbejde. Dermed er det også endnu en fallit-erklæring for den kollektive trafik, der endnu engang har vist sig ikke at være attraktiv nok til at tiltrække flere kunder," siger chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk fra Dansk Erhverv.

Han mener derfor, at behovet for at udbygge den danske infrastruktur spidser til.

"Danskerne mister utrolige mængder tid - og dermed produktion - på utilstrækkelige veje, utidssvarende togbaner og i overfyldte busser, der sidder fast i trafikken. Derfor haster det med forbedringer både af hensyn til miljøet og for at undgå, at trafikken fører til unødig negativ stress og spildtid," siger Jesper Højte Stenbæk.