Nyheder

Flugt fra overfyldte børnehaver

Inden for blot fire måneder er antallet af private daginstitutioner steget fra cirka 50 til 70 på landsplan, skriver Nyhedsavisen.

Forældrene vil ikke finde sig i for få pædagoger, for store institutioner, for lidt plads, dårlig rengøring, man-ge sygedage, få vikarer og amputerede madordninger, lyder det fra Daginstitu-tionernes Landsorganisation (DLO).

"Jeg ser en klar sammenhæng mellem forringelserne af de kommunale og selvejende daginstitutioner og det voksende antal private daginstitutioner," siger sekretariatschef i DLO Morten Kyst.

Eventyrhuset i Grindsted er en af de nye private daginstitutioner. Og de føler, de har bedre forhold.

"De andre institutioner i området var for store. Vi har ikke lukkedage, og der er mere tid til børnene," siger næstformand i bestyrelsen Jane Ladegaard.

De nye institutioner er sjældent mere end et par hundrede kroner dyrere om måneden, oplyser DLO. Der er altså ikke tale om luksus, men bare om helt almindelige institutioner, hvor forældrene tror på, at de kan gøre det bedre selv.

Formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) Henrik Larsen mener absolut ikke, at de offentlige institutioner er dårlige. Og de nye institutioner er derfor blot en velkommen konkurrent.

"Hvis de private viser sig at være en magnet, så må vi jo kigge på, hvad de gør bedre end os."

Andre forklaringer på de mange nye private tilbud er pasning i nærområdet og forældre, der vil realisere drømmen om den perfekte institution.