Nyheder

Trafikstøj ødelægger indlæring

Trafikstøj og forurening forstyrrer børns evne til at lære. Bilernes summen og osen skal væk fra skoler og daginstitutioner, mener eksperter.

Når bussen holder uden for skolen og gasser op, ryger koncentrationen i klasselokalet, og der kan gå mange minutter, før tankerne igen er samlet om skolelærerens ord, skriver 24timer.

En ud af seks daginstitutioner og godt hver tredje skole i København er så plaget af trafikstøj, at det kan gå ud over børnenes indlæring.

Det viser tal fra Københavns Kommune, hvor lokalpolitikerne i øjeblikket diskuterer, om de skal bruge 8,3 millioner kroner i 2008 til at gennemføre en støjhandlingsplan for de hårdest ramte institutioner.

Men trafikstøjen er, ifølge støjeksperterne, ikke kun et storbyproblem - det er en usynlig fjende, der sniger sig rundt mange steder i landet og ind i øregangene, hvor den kan gøre slem skade.

Alligevel er de danske kommuner kun i de indledende runder af kampen mod vejstøjen. Kom i gang, lyder det fra støj-eksperter.

"Konstant støj fra lastbiler og personbiler betyder, at børns evne til at forstå en tekst bliver mindre. Deres indlæringsevne bliver nedsat, og hukommelsen forringet," siger en af Europas førende støjforskere, professor Staffan Hygge fra Gävle Universitet i Sverige. Han opfordrer til bedre lydisolering, mindre trafik på skolevejene og mere stilhed blandt eleverne i klasselokalerne.

Også Marie Louise Bistrup, som er byplanlægger og Master of Public Health, peger på, at vejstøj kan forringe sprogudviklingen blandt andet hos forkølede børn, børn med nedsat høreevne og tosprogede børn. Hos børn i støjende miljøer, såsom skoler ved lufthavne, er der målt forhøjet blodtryk og øget udskillelse af stresshormoner.

"Ved udsættelse for vedvarende støj er der risiko for, at børns læring og sprogudvikling påvirkes negativt. Og ikke alt det, der tabes, kan genvindes. Man må som forældre se på den samlede støjbelastning, altså også støj fra legetøj, fra musik og så videre. Det er også vigtigt, at børnene får rolige stunder, så hørelsen 'kan komme sig'. Mange børn er mere sårbare end voksne, derfor burde deres arbejdsmiljø være godt - mindst lige så godt - som voksnes," siger Marie Louise Bistrup.