Nyheder

Clinton: Børn skal spille skak

Få fat på nogle skakspil og sus så ned på dit barns skole. Spillet gør nemlig børnene til bedre læsere, og de bliver bedre til at omgås andre børn, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Opfordringen til skoleskak kommer fra USA's tidligere præsident Bill Clin-ton. I en ny bog fortæller han om men-nesker, der har gjort verden bedre. En af fortællingerne handler om en flok skakentusiaster, der tilbage i 1986 begyndte at lære skolebørn i New York skak. Siden da har knap 400.000 elever lært skak med markant bedre læseevner til følge.

Skak lærer dem at tænke sig om og at vente på andre

Mads Jacobsen, skakformand

Clinton håber, at historien kan inspirere andre til lignende projekter.

Herhjemme prøver foreningen Dansk Skole Skak at udbrede spillet.

"Vi har masser af PISA-undersøgelser, der viser, at børnene ikke læser godt nok og ikke kan koncentrere sig. Skak lærer dem at tænke sig om og at vente på andre," siger formand Mads Jacobsen.

Formanden for dansklærere i folkeskolen, Jens Raahauge, er positiv over for ideen.

"Skak handler om at koncentrere sig og tænke strategisk, og det er morsomt. Men der er mange andre ting, som eleverne kan gøre. I Gøteborg lærer børnene at gå baglæns, mens de tæller til 10," fortæller Jens Raahauge.