Nyheder

Veluddannede drikker mest

De veluddannede er den gruppe der drik-ker mest. I alt 49 pct. af voksne dan-skere drikker mere end fem genstande ved en lejlighed mindst én gang om må-neden. Og det er ikke mindst de velud-dannede. Det skriver Jyllands-Posten

Derfor vil Sundhedsstyrelsens årlige uge 40 kampagne forsøge at råbe netop denne gruppe op. I modsætning til når det gælder gode råd om kost, rygning og motion, lukker de veluddannede ørerne, når styrelsen hæver stemmen for at advare om, at alkohol har langt flere alvorlige fysiske konsekvenser end tømmermænd.

Formanden for Motions- og Ernæringsrådet, professor Morten Grønbæk, kalder det et forebyggelsesparadoks:

"Normalt er det de veluddannede, der lytter til og retter sig efter kampagner. F.eks. findes der stort set ingen storrygere mere blandt folk med en lang uddannelse. Det er ikke fordi, at de ikke kender budskabet. Op imod 70 pct. fortæller, at de kender Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Alligevel har stadig flere et forbrug, der ligger over," siger han.

Det skønnes, at mindst 600.000 danskere har et forbrug, der ligger over genstandsgrænserne.

Kompliceret budskab

Ifølge specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm hænger ulysten hos de veluddannede til at lytte til råd om alkoholindtagelse sammen med, at budskabet er kompliceret.

"Med hensyn til rygning er det meget enkelt. Man skal lade være, hvis man vil være sund. Når det gælder motion, giver man ikke afkald på noget, tværtimod får man det bedre, og med hensyn til kosten har det hurtigt en synlig effekt, hvis man undlader at tænke over, hvad man spiser. Alkohol derimod er sværere, fordi man ikke behøver helt at undlade at drikke, men kan have et begrænset forbrug," siger hun til Morgenavisen Jyllands-Posten.