Nyheder

Fogh har plan for arbejdskraft

64-årige vil få et særligt nedslag i skatten på lønnen på 100.000 kr., fle-re på offentlig forsørgelse skal i ar-bejde, det skal være lettere at til-trække kvalificeret udenlandsk arbejds-kraft. Det er nogle af hovedpunkterne i regeringens plan for at skaffe mere arbejdskraft, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fremlagde i sin åbningstale i Folketinget i dag.

"Det koster velstand og velfærd, at vi mangler arbejdskraft. De private virk-somheder mister ordrer og produktion. De offentlige institutioner kan ikke levere den service, vi ønsker."

Anders Fogh Rasmussen beskrev manglen på arbejdskraft som den største udfordring, det danske samfund står overfor.

Regeringen fremlægger i november en omfattende plan. Det betyder, at virksomheder, der henter arbejdskraft i udlandet, skal slippe for papirbøvlet, greencard-ordningen, jobkortordningen og forskerskatteordningen udvides, og regeringen vil indføre et særligt virksomhedsvisum. Dermed har regeringen lyttet til erhvervslivet, der gennem det seneste år har råbt og skreget på mere arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft "på den rigtige måde"

"Der skal være tale om kontrolleret indvandring, som sikrer, at de, der kommer hertil, har de rette kvalifikationer og kan forsørge sig selv. Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft - på den rigtige måde," sagde Anders Fogh Rasmussen. Han understregede, at udenlandsk arbejdskraft skal arbejde på samme vilkår som deres danske kolleger.

Den økonomiske vækst er over det seneste år blevet halveret som følge af mangel på arbejdskraft, virksomhederne må sige nej til ordrer og har i foråret måttet opgive at få besat 58.000 ledige job.

Planen vil også give de 64-årige et særligt 100.000 kroners nedslag i skatten på arbejdsindkomst, hvis de er fuldtidsbeskæftigede i 60-års-alderen. Studerende skal kunne arbejde mere uden at blive trukket i SU-checken, flere på offentlig forsørgelse skal i arbejde og førtidspensionister skal kunne arbejde uden at miste retten til at gå tilbage til førtidspension.