Nyheder

Principiel afgørelse i landsretten

Østre Landsret afgjorde i dag, at en 38-årig dansk statsborger fra Togo ikke får lov til at hente sin 28-årige hustru fra Ghana til Danmark. Sammen har de et lille barn.

Sagen er principiel for danske stats-borgere med udenlandsk baggrund, fordi den fastslår, at afslaget ikke er i strid med Den Europæiske Menneske-rettighedskonventions bestemmelser om diskrimination.

Parret fik afslag, fordi Integrations-ministeriet vurderede, at de ikke opfyldte lovens tilknytningskrav.

Tilknytningskravet gælder dog ikke danske statsborgere, der har haft dansk indfødsret i 28 år. Det er diskriminerende, mener parret, fordi statsborgere med udenlandsk baggrund først kan opfylde 28-års reglen senere i livet end etniske danskere.

Østre Landsret lagde imidlertid vægt på, at tilknytningskravet er indført for at sikre den bedst mulige integration af indvandrere i Danmark. Og det er et sagligt formål, hedder det i dommen.

Siden 2003 har parret boet i Malmø, hvor de i 2004 fik et barn. Det endelige afslag på sammenføring kom i sommeren 2004.