Nyheder

Jobbet er en psykisk belastning

40 procent af alle danske lønmodtagere føler, at deres job er blevet en psy-kisk belastning i deres liv. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Ar-bejdsmarkedsforskning, skriver 24timer.

"Jeg er ikke overrasket. Vi tilbringer mange timer på jobbet, så det påvirker os meget psykisk, når vi af den ene eller anden grund føler os pressede på arbejdet," siger arbejdsmarkedsforsker Tage Bild, der har været med til at udarbejde rapporten, til avisen.

Mest psykisk belastede er de af os, der arbejder med mennesker.

Hele 65 procent af fagforbundet FOA's medlemmer føler, at jobbet belaster dem psykisk.