Nyheder

PET-kritik af Frederiks ekslivvagt

Politiets Efterretningstjeneste (PET) retter nu kritik mod en af kronprins Frederiks tidligere livvagter, der er på vej med en bog om sit ar-bejde ved hoffet. Det skriver B.T.

Chefen for PET, politimester Jakob Scharf, er ikke begejstret for udgivel-sen af "I Majestætens tjeneste": "Man må nogle gange undre sig over, hvad folk dog gør for penge, men jeg kan konstatere, at en tidligere medar-bejder i PET, der senest var tilknyt-tet vores it-service, åbenbart har til hensigt at udgive en bog om PETs beskyttelse af den kongelige familie."

Ifølge forlaget Aschehoug vil kronprinsens tidligere "skygge," Jesper Lundorf, levere en "insiderberetning om arbejdet som livvagt for kronprins Frederik."

Kan skade PETs arbejde

Efter planen skal Jesper Lundorfs bog, som han har skrevet i samarbejde med Ivan Rod, udgives 22. oktober. Men bogudgivelsen kan skade PETs arbejde, mener Jakob Scharf.

"For at PET kan beskytte de personer, der har behov for beskyttelse, er det helt afgørende, at der kan være tillid til, at PETs livvagter ikke offentliggør oplysninger, der tilhører privatlivet. Det gælder både under og efter ansættelsen i PET. Når en tidligere medarbejder bryder med disse retningslinjer, skader det PETs muligheder for at yde en effektiv personbeskyttelse. Og det siger vel også en hel del om den pågældendes kvaliteter som livvagt," siger Jakob Scharf til B.T.

I PETs øverste ledelse vil bogen blive studeret nøje, når den udkommer.

"Hvis bogen udgives, vil vi fra PETs side gennemgå den meget nøje, og indeholder den oplysninger, som forfatteren ikke er berettiget til at videregive, vil vi træffe de fornødne foranstaltninger," siger Jakob Scharf.